Photo Gallery

Burgersdorp Taal monument

TaalMonument - Taal Monument


original Burgersdorp Taal monument

TaalMonument oorspronklike - Taal Monument original


Foto: Burgersdorp NG Kerk

N.G. Kerk - Dutch Reform Church


Burgersdorp Jubilee Fountain

Jubilee Fountain - Jubileum Fontein


Burgersdorp Block House

Fort - Block House

1899 - 1902 During the Anglo Boer War the British erected these blockhouses to protect the railway line and roads. This photo is not of the blockhouse known as the "Brandwag" - although they look the same. The old 'Brandwag' was declared a national monument in 1939.

Nasionale gedenkwaardigheid Embleem

Nasionale gedenkwaardigheid Embleem - National Monument Emblem

To think we have 10 national monuments in our town.

Blougom boom - grootste in NO Kaap

Blougom Boom met 'n geskiedenis

(Gedenkplaat se bewoording)
Blougomboom 90 jaar oud.
Oudste boom in NO Kaapland
Onder hierdie boom waterskema geopen 1898
Doodvonnis oor burger P Klopper uitgespreek in Anglo Boere oorlog
Gesamelike diens gehou met vorming van Unie van S Afrika
Gedenkplaat onthul met eeufees ossewatrek op
Burgersdorp 12 Oktober 1938

Blue gum tree plate - biggest in NE Cape

Bluegum tree with a history

(Engraved with following)
90 year old Blue gum tree
Oldest tree in NE Cape
Under this tree the Water Scheme opened 1898
Death sentence over P Klopper during Anglo Boer war
Combined church service held with declaration of Union of S Africa
Memorial plate unveiled during centenary oxwagon trek on
Burgersdorp 12 October 1938