Campbell straat - woning van die Taylors 1920 - 1939

Kan iemand dalk help?

 

 
Goeie middag

Ons het die naweek(9 - 10 Feb 2008) weer 'n besoek gebring aan Burgersdorp, die woonplek,
grootwordplek van my ouers baie jare gelede. Hulle het gewoon in die huisie,
'n foto hierby aangeheg. Ons het gesoek na die huis maar kon dit nie vind
nie. Vra ons:

Het julle dalk 'n kaart van Burgersdorp waarop ons die straat kan
identifiseer?
Weet julle dalk of die huis nog bestaan, dalk herbou is of dalk vervang is
met iets anders?

Groete

Robert Taylor


Geheim opgelos


INLIGTING OOR ROBERT FRANK TAYLOR (Uit Ons Kontrei 22/2/08 Berig Bl. 7)
Na aanleiding van ‘n E-pos wat ontvang is van ‘n mnr Robert Frank Taylor wat opsoek was na sy oupa se huisie in Campbellstraat, Burgersdorp, het ons die volgende inligting van verskeie lesers ontvang : Campbellstraat se naam het verander na Colignystraat, soos dit vandag aan ons bekend is. Dit wil blyk dat die huisie gestaan het waar die huidige ‘showroom’ van Aliwal Auto nou is. (net links van Deejays Restaurant.)

Robert Taylor is die kleinseun van die Robert Frank Taylor wat voor die huisie staan. Hy is weer die kleinseun van John Taylor, die ge-eerde predikant van Cradock – jare 1823 tot 1960. Daar word vermoed dat hy ook in daardie jare betrokke was in die vestiging van die NG-gemeente in Burgersdorp. Mnr Taylor laat weet dat oupa Robert aanvanklik geboer het in die distrik op die plaas Stormfontein. Die plaas was 2000 morge groot en het gestrek van die ooste bo van Suurkop af tot onder by Smaldeel in die weste. Vandaar tot by Wildebeeskuil in die suide en dan weer oos al langs oom Stoffel Labuschagne se lyn tot by Nicolaas Aldrich se grond in die ooste. Die oosgrens gaan dan weer terug tot bo-op Suurkop – soos dit deur sy pa in ‘n biografie van hom, beskryf is. Later is oupa Smithfield se wêreld toe waar hy ouma Martha Louisa (geb. Du Plessis) ontmoet het.

Nog ‘n aanhaling uit sy pa se dokumente : “Ja, Dad was 17 jaar koster van daardie kerk. O! hoe lief het ons die kerk, die eredienste, bidure, nagmaal en al die ander kerkfunksies gehad. Ons was deel van ‘n dienende lewe. Ons wou net gee, net dien en ander gelukkig maak en sien. Ons was arm en kon nooit veel materiële hulp gee nie, maar wat ons kon, het ons gedoen. Ons het dit by ou Dad geleer en dit was sy lewe. Toe, die 24ste April 1939 is Dad begrawe uit dieselfde kerk wat hy solank gedien het.” Nog ‘n bietjie inligting is dat sy ouma Martie ‘n suster was van tannie Anna Botha. Sy was getroud met oom Antonie Botha. Van hulle naasbestaandes is o.a. AJ Botha (057 6531493).

Intussen het Nas en Louise Hoffman (die huidige eienaars van Stormfontein) laat weet van ‘n graf op die plaas van JOHN WILLIAM ROBERT TAYLOR. Mnr Robert Taylor bevestig dat dit sy oupa se broer is. Sy oupa Robert is in Burgersdorp se ou begraafplaas begrawe en ouma Martie, toe weereens du Plessis, is in die nuwe begraafplaas begrawe.

Enige persoon wat kontak met mnr Taylor wil maak, kan hom skakel by 012 8072012 of by Posbus 765, Wapadrand, 0050.

 

On the Side

Contact

(079)892-8188
(072)806-1748
News@
Burgersdorp.ZA.NET

Copyright

NO Permission to copy
Anything!